< Koordinátor / Registrace

Registrace na akce

Semináře a supervize

Závazně se přihlašuji na následující akce (zaškrtněte):

Semináře

Supervize

Telefon:

Název organizace:

IČO:

Poznámka k fakturaci:

Obchodní podmínky

  • Na základě závazné přihlášky/registrace vám bude vystavena k proplacení zálohová faktura.
  • Vaše místo bude rezervováno po uhrazení zálohy.
  • Daňový doklad bude vystaven ke dni konání semináře.
  • Záloha může být vrácena pouze v případě písemného odhlášení účastníka nejméně 7 dní před dnem konání semináře.
  • Účastník podáním této přihlášky dává souhlas s použitím svých osobních údajů (jméno, email, telefon) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro potřeby komunikace ohledně organizace semináře a k vystavení osvědčení o účasti. Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani užívány k jiným účelům. Podrobné podmínky souhlasu jsou k dispozici zde.

Jméno, příjmení, titul:

Email:

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2021