< Koordinátor / Proč s námi? / MUDr. Ivana Štverka Kořínková

< Koordinátor / O nás / Ivana Štverka Kořínková

MUDr. Ivana Štverka Kořínková

Stála jsem u vzniku dobrovolnických programů ve zdravotnictví v ČR, kdy jsem v praxi otestovala zapojení dobrovolníků na Klinice dětské onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole jako součást koncepce psychosociální podpůrné péče pro děti s nádorovým onemocněním a jejich rodiny. Původně byl dobrovolnický program zaměřený jen na podporu těžce nemocných a dlouhodobě hospitalizovaných dětí, ale následně se osvědčil i na dalších klinikách pro dětské i dospělé pacienty FNM a posloužil jako vzor systémově řízené dobrovolnické činnosti pro další zařízení poskytující zdravotní i sociální služby v ČR. Program ve FNM jsem zpočátku koordinovala sama, po zapojení další koordinátorky jsem prosazovala vznik samostatného Dobrovolnického centra ve FNM (2004).

V roce 2002 jsem absolvovala odbornou stáž v USA pod vedením PhDr. Arlene K. Schindler, mezinárodně uznávané propagátorky dobrovolnictví. V 10 nemocnicích v Arizoně a Kalifornii jsem se zaměřila především na způsoby řízení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních, v komunitních centrech a na univerzitách. Zkušenosti a poznatky jsem zužitkovala při tvorbě prvních metodických doporučení MZČR pro zavádění a hodnocení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v ČR (Věstník MZ č. 6/2009 a Věstník č. 11/2011).

Jsem konzultantkou a oponentkou řady studentských bakalářských a diplomových prací, zaměřených na dobrovolnictví. Metodické poradenské, lektorské a supervizní služby jsem od roku 2005 rozvíjela ve spolupráci s několika organizacemi (Consult Hospital s.r.o, AD VITAM, o.p.s.), v letech 2010 – 2012 jsem realizovala pět běhů „Certifikovaného kurzu pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče“, který byl zastřešen Institutem postgraduálního vzdělávání v zdravotnictví (IPVZ). Ve spolupráci s dalšími lektory a supervizory vedu od roku 2018 aktivity související s dobrovolnickými programy ve zdravotně sociální oblasti pod hlavičkou vlastní firmy Dolvea Innovation s.r.o. 

V letech 2019 – 2023 jsem byla členkou realizačního týmu projektu MZ „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ a odborným garantem odpovědným za aktualizaci metodických doporučení pro přípravu a realizaci dobrovolnictví ve zdravotnictví.

Od roku 2023 jsem metodickým konzultantem MZ pro dobrovolnictví ve zdravotnictví a stálým hostem pracovní skupiny MZ pro dobrovolnictví ve zdravotnictví.

Copyright © Dolvea Innovation s.r.o., 2015 - 2024